ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ta’lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 508-517

Keywords : Kompyuterli o‘qitish; axborot texnologiyalari; kompyuter texnologiyalari; ta’lim sifati; texnologiya; elektron darslik; elektron o‘quv qo‘llanma;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ta'lim jarayoniga axborot texnologiyalarini qo‘llash o‘qitishga differensial va individual yondashish prinsiplarini amalga oshirishga olib kelib, o‘qituvchi har bir o‘quvchiga dars jarayonida yangi mavzuga oid o‘quv materiallari bilan mustaqil ishlash imkoniyatini yaratib beradi. O‘quvchilar berilgan sxema asosida yangi material bilan to‘liq tanishib chiqish imkoniga ega bo‘ladilar. Axborot texnologiyalarini qo‘llash masofaviy o‘qitish imkoniyatlarini ham yaratadi. Kompyuter texnologiyalarini o‘quv jarayoniga qo‘llash esa, mustaqil ta'limning sifatini oshirish, o‘quv jarayoniga ijodiy yondashish, yangi bilimlar olish malakasini hosil qilishga yordamlashadi. Namuna sifatida “Post teoremasi va uning natijalari” mavzusini o‘zlashtirish uchun talab etiladigan algoritmik qadamlar asosiy tushunchalar ketma-ketligi keltirilgan.

Last modified: 2021-11-29 17:25:59