ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларини мусиқа маданияти дарсларида эстетик тарбиялаш педагогик муаммо сифатида

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 631-639

Keywords : фольклор; эстетик тарбия; ақл; ҳиссиёт; эстетик онг; мулоқот; бадиий таълим; нутқ; маданият;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Мақолада ўқувчи шахсини камол топтириш, унинг ҳис-туйғулари, дунёқараши, маънавияти, маданиятлилик даражасини ривожлантиришда санъат ва адабиётнинг ўз ўрни ва аҳамияти таъкидлаб ўтилган. Жамиятнинг эстетик маданияти инсоният бутун ривожланиши тарихи жараёнида тўплаган моддий ва маънавий қадриятлари ҳақида сўз борган.

Last modified: 2021-11-29 17:34:38