ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Oliy matematika fanini oʻqitishda tabaqalash texnologiyasidan foydalanish imkoniyatlari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 778-788

Keywords : tabaqalash; innovatsion; fakultativ; intellektual; didaktik; informatsiya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada oliy matematika darslarini oʻtishda tabaqalashtirilgan oʻqitish va informatsion texnologiya yutuqlaridan foydalanishning samaradorligi boʻyicha olingan natijalar keltririb o‘tilgan.

Last modified: 2021-11-29 19:47:43