ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Matematika fanini o’qitishda tafakkur uslublari va shakllari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 739-748

Keywords : tafakkur; matematik tushuncha; hukm va tasdiqlar; tushuncha hajmi va mazmuni; shakllantirish bosqichlari;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada matematika fanini o‘qitish jarayonida o‘quvchining tafakkurini hukm va tasdiqlar orqali oshirish va uning shakllari toʻgʻrisida soʻz yuritiladi.

Last modified: 2021-11-29 19:44:35