ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Maktab matematikasida algebraik tenglamalarni yechishni o’rgatishda interfaol usullarni qo’llash

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 835-850

Keywords : interfaol usullar; geometrik tasvir; aqliy hujum; chala kvadrat; klaster usuli; ildiz; geometrik usul;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada algebraik ifodalarni qo'shish, ayirish va ko'paytirishni interfaol usullarni qo'llash orqali o'rgatish usullari berilgan. Ikkinchi darajali tenglamalar va ularni yechish metodlari, ularning geometrik tasviri, kvadrat tenglamalarga keltiriladigan masalalarni yechish bayon etilgan. G'iyosiddin Abulfath Umar ibn Ibrohim Xayyomning fan sohasiga qo'shgan hissasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Last modified: 2021-11-30 01:36:05