ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Matematika darslarida innovatsion texnologiyalar

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 883-892

Keywords : Innovatsion texnologiya; Xususiy texnologiya; “Klassik juftliklar” usuli; “Juft-juft muloqot” usuli; Pazl metodi; “Matematik bozor” o‘yini;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

O‘z o‘rnida matematika fanini o‘rgatish jarayonida didaktik o‘yinlardan foydalaniladi. Darslarning qay darajada tashkillanishi bu o‘qituvchining ijodkorlik qobiliyatiga ham bog‘liqdir. Matematik o‘yinlar, rasmli topishmoqlar kundalik darslarga joziba bag‘ishlaydi. Didaktik o‘yinlar darsda ishni individuallashtirish, har bir o‘quvchining kuchiga mos topshiriq berish, uning qobiliyatlarini maksimal o‘stirish imkoniyatini beradi. O‘yin orqali o‘quvchilar darsdan olgan bilimlarini mustahkamlaydilar, ularni hayotga tadbiq eta olishga tayyorlanadilar.

Last modified: 2021-11-30 01:39:29