ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Texnika yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlarida fizikani o’qitishda ta’lim klasteri metodidan foydalanishga doir ba’zi tavsiyalar

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 939-945

Keywords : Shuxrat Urinov Asliddin Abduraxmonov;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqolada texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida talabalarning fan ta'lim va ishlab chiqarish orasidagi integratsiyasi tushushunchalarini shakillantirishda, “Klaster” metodidan foydalanishga doir ba'zi tavsiyalar keltirilgan.

Last modified: 2021-11-30 01:46:13