ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kasbiy kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 985-991

Keywords : Kasbiy kompetentlik; kompetentlilik; nazariya; pedagogika; metodika;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada bugungi kunda jamiyatda amalga oshirilayotgan islohatlar talablariga to‘la javob beruvchi, ishlab chiqarish sohasida yuzaga kelgan raqobatga bardoshli, keskin o‘zgarishlarga moslasha oluvchi, shuningdek, mehnat bozorida mutaxassislar malakasiga qo‘yilayotgan talablar darajasida samarali faoliyat yurituvchi pedagok shaxsni shakllantirishning nazariy asoslari yoritilgan.

Last modified: 2021-11-30 01:51:27