ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Rossiya imperiyasining Turkistonda ta’lim sohasi va vaqf mulkchilik siyosatiga munosabati tarixshunosligi masalalari

Journal: Science and Education (Vol.2, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 1120-1126

Keywords : Mustamlakachilik; ta’lim; vaqf; mulkchilik; ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Maqola Turkiston o‘lkasining Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi davri tarixiga XIX-asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshlaridagi Turkistondagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot masalalarini yoritib berishga qaratilgan. O‘sha davrda o‘lkamizdagi vaqf mulklari va ularga qilingan xurujlarni tadqiq etish, halqimizga azal-azaldan o‘ziga xos bo‘lgan sahovatlilik, bag‘rikenglikni anglash imkonini beradi. Zero, vaqf zamirida eng ezgu niyatlar, olijanob tuyg‘ular mujassamlashgandir.

Last modified: 2021-11-30 02:09:31