ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

TALABALARGA “MATEMATIK MAYATNIKNING TEBRANISH QONUNI” MAVZUSINI MATEMATIK USULLAR BILAN TUSHUNTIRISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 133-140

Keywords : Matematik mayatnik; erkin tebranishlar; majburiy tebranishlar; garmonik tebranishlar; angarmonik tebranish; tebranish fazasi; tebranish amplitudasi; tangensial tezlanish; inersia kuchi; elastiklik kuchi; eksponensial funksiya; differensial tenglama;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ebranishlar tabiatdagi juda koʻplab moddalarning fizik xususiyatlarini tushuntirib beradi. Shu sabab tebranish qonunlarini oʻrganish muhim ahamiyat kasb etadi. Koʻplab abiturientlar va talabalar eng soda tebranuvchi sistemalardan biri boʻlgan matematik mayatnikning tebranish qonunlari natijalarini yodlab olganlar va bu natijalar qanday kelib chiqqani albatta ularni qiziqtiradi. Ammo, bu yechimlarni maktab kursidagi matematik apparatlar bilan topib boʻlmaydi. Maqolada ana shu natijalarni qanday olinishi mumkin qadar matematik usullar bilan keltirib chiqarilgan.

Last modified: 2021-12-14 09:50:45