ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

GEOSIYOSATNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARINI O’RGANISHNING AYRIM MASALALARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 189-195

Keywords : geosiyosat; milliy manfaat; milliy rivojlanish; tendensiya; konsepsiyalar; Anlantizim; mondializm; G’arb madaniyati.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Usbu maqolada bugungi zamonaviy davrdagi eng dolzarb masalalarni o'ziga qamrab olgan geosiyosat sohasi va undagi zamonaviy tendensiyalar, ularning husuiyatlari, shakllanishiga ta'sir qiladigan omillar masalasi yoritilgan. Bundan tashqari, maqola yakunida muallifning xulosa, takliflari keltirilgan

Last modified: 2021-12-15 04:29:05