ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

SOTSIAL MANIPULYATSIYA FENOMENI VA INFOSFERA

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 296-299

Keywords : manipulyatsiya; hodisa; infosfera; jarayon;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Xborot sohasida sotsiologiyaning yo‘nalishlaridan biri sifatida jamiyatdagi ijtimoiy taraqqiyot muhim axloqiy omil hisoblanadi. Har bir mamlakatda axborot jarayoni o'ziga xosligida namoyon bo'ladi. Aholining, ayniqsa, yoshlarning axborot-psixologik xavfsizligini ta'minlashning ijtimoiy-madaniy omillarini o'rganish tadqiqot ob'ekti hisoblanadi.

Last modified: 2021-12-26 03:52:14