ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

FARG’ONA VILOYATI PAXTA TERISH MASHINALARINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARGA INTEGRATSIYASINI TADQIQ QILISH

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 457-464

Keywords : yig’im – terim mashinalari; paxta terish mashinalari komputerlashtirish; birlamchi datchiklar; modernizatsiya qilish.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada paxta terish mashinalarining samaradorligini oshirish haqida hamda uni komputerlashtirishning samarali usullari sanab utilga. Paxta terish mashinalarida komuter tanib olishi uchun qanday ishlar amlaga oshirish maqsadga muvofiqligi haqida ma'lumot beril o'tilgan.

Last modified: 2021-12-27 05:02:48