ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ZAMONAVIY DAVRDA FUQAROLIK JAMIYATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.1, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 631-638

Keywords : uqarolik jamiyati; erkinlik; siyosat; siyosiy tizim; suverenitet; oila; davlat funksiyalari; monarax; ijtimoiy institutlar; davlat funksiyalari.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada zamonaviy davrda fuqarolik jamiyatining o'ziga xos hususiyatlari va undagi asosiy tendensiyalar, qarashlar, ta'limotlar haqida gap boradi. Shuningdek, zamonaviy davr fuqarolik jamiyati rivojlanishining istiqbollari haqida soha vakillarining fikrlari va qarashlaridan iqtibosliklar keltiriladi.

Last modified: 2021-12-27 21:18:34