ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MATERYAL UNSURLAR AÇISINDAN “YABAN” ROMANINI ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

Journal: Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy (Vol.3, No. 6)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 861-886

Keywords : Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Yaban; Materyal Unsurlar; Roman;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Millî Mücadele yıllarında milleti yeniden bilinçlendirmek amacıyla kaleme aldığı Yaban adlı romanında, halk ve aydın tabaka arasındaki kopukluğu, iletişimsizliği ve yabancılığı ortaya koyar. Bu kopukluğu, o dönemdeki insanların düşünsel yapısını, Ahmet Celal'in şahsında simgeleştirerek anlatan yazar Türk milletinin içine düştüğü çıkmazı da aktarmaya çalışır. Yaban, aydın ile halk çatışmasının en samimi biçimde ifade edildiği bir romandır. Yaban'da aydın ve köylünün çatışması okumamışlıktan, cahillikten çok Kurtuluş Savaşı karşısındaki tutumlarından ileri gelmektedir. Buradan hareketle Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanının yapı ve tema unsurları açısından inceleneceği bu çalışmada, romanı oluşturan materyal unsurların birbiriyle olan organik bağı üzerinden metnin derin yapısına ulaşılmaya çalışılacaktır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanı, yazarın hayatı ve kişiliğinden de yararlanılarak materyal unsurları açısından incelenmiştir.

Last modified: 2022-01-21 19:48:38