ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (USBAD) / International Journal of Social Sciences Academy >>

Vol.3, No.6

Publisher: Salim Durukoglu

Publishing Date: 2021-08-20

 1. MATERYAL UNSURLAR AÇISINDAN “YABAN” ROMANINI ÇÖZÜMLEME DENEMESİ

  Authors: Nimet DURAN

 2. FREUD'UN CHARCOT İLE KARŞILAŞMASI VE EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ

  Authors: Yunus Anıl YILMAZ

 3. ARABİSTANLI LAWRENCE: MODERN ZAMANLARIN ROMANTİK ŞÖVALYESİ

  Authors: Veysel İŞÇİ

 4. CHARLIE’NİN ÇİKOLATA FABRİKASI KİTAP VE FİLMİNİN YENİDEN YAZIM VE YERELLEŞTİRME BAĞLAMINDA ANALİZİ

  Authors: Ferhan ÖZTÜRK Derya BENLİ Muhammed Metin ÇAMELİ Tülay DAĞOĞLU

 5. CEMİL KAVUKÇU’NUN “BİR ÖYKÜ YAZALIM MI?” ADLI ÇOCUK KİTABINDA RASTLANTISALLIK

  Authors: Abdullah TEKİN

 6. ERİŞİLEBİLİRLİKTE EŞİK DEĞERLER: İZMİR MERKEZ KENT ÖRNEĞİ

  Authors: İrem AYHAN SELÇUK

 7. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN MESLEK TERCİHLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

  Authors: Tuğba KONAKLI Büşra KERVAN

 8. KELKİT YÖRESİNDE KULLANILAN DEYİMLERDEN BAZILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Authors: Ali ÇİÇEK

 9. AVRUPA’NIN DEMOGRAFİK DEĞİŞİM SÜRECİNİN BÜYÜME, İŞSİZLİK VE ENFLASYONLA İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

  Authors: Neslihan BURGAZ Emin Ahmet KAPLAN

 10. KLASİK EDEBİYATTA “ÇEHÂR YÂR-I GÜZÎN” VE 17. YÜZYILA AİT BİR İHYÂ TERCÜMESİNDE YER ALAN “ÇEHÂR YÂR-I GÜZÎN”

  Authors: Yasin KARAKUŞ

 11. ŞER’İYYE SİCİLLERİ’NİN ARŞİV BELGELERİ ARASINDA OSMANLI SOSYO-EKONOMİ TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

  Authors: Sevil AKYOL

 12. DOĞU’NUN KARANLIK HAZİNESİNİ AYDINLATAN ARAŞTIRMACI

  Authors: Ülker MEMMEDOVA Aytek MEMMEDOVA

 13. KORKU FİLMİ ÖZELİNDE VR SİNEMASI ÇÖZÜMLEMESİ: THE CONJURING 2: VR EXPERIENCE VE THE FOREST – 360 EXPERIENCE

  Authors: Sercan KULE Lutfü KAPLANOĞLU

 14. “İMAM HATİPLİLİK” KİMLİĞİNİN BELİRLEYİCİ UNSURLARI

  Authors: Şükrü TÜRKÖZ

 15. ‘ÖĞRETMENLERİN MARUZ KALDIĞI MOBBİNG’ İLE İLGİLİ 2000-2020 YILLARINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ

  Authors: Elif Sena KAVLAK Sait YILDIRIM

 16. TÜRK VETERİNER HEKİMLİĞİNDE DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ALANI LİSANSÜSTÜ TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI (1946-2021)

  Authors: Özgül KÜÇÜKASLAN

 17. SELÇUKLULAR VE OSMANLI’DA KADINLARIN KURDUĞU VAKIFLAR

  Authors: Esra SAR

 18. SOSYAL MEDYAYA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: EKONOMİK VE SİYASİ BİR GÜÇ OLARAK SOSYAL MEDYA

  Authors: Zeynep Burcu ŞAHİN

 19. DİJİTAL İLETİŞİM, DİJİTAL EŞİTSİZLİK VE YAŞLANMA: KOVİD-19 SÜRECİ İLE YAŞANAN DİJİTAL BÖLÜME VE UÇURUMLAR ÜZERİNE

  Authors: Berrin BALAY TUNCER

 20. JAKOBENİZMİN PRATİK SİYASETE ETKİSİ: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİM

  Authors: Elif Nagihan TÜRKÖZ

 21. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  Authors: Furkan BİLGİLİ

 22. MEDYADA KADIN İSTİHDAMININ TEMSİLİ VE REKLAMLARDAKİ KADIN İMAJI ÜZERİNE BİR ALIMLAMA ANALİZİ

  Authors: Ahmet Buğra KALENDER Kubilay AKSUN Melis HIDIR Şerafettin DEDEOĞLU Esin ZENGİN TAŞ Semih SALMAN

 23. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ, ÇOCUKLARIN ARİTMETİK İŞLEMLERLE İLGİLİ HATALARINI TEŞHİS ETME DURUMLARI VE GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Authors: Ersin PALABIYIK Neşe TERTEMİZ

 24. KUŞAKLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ İLE MÜZİK TERCİHLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEBEK PATLAMASI VE Z KUŞAKLARI ÜZERİNE PYTHON ANALİZİ

  Authors: Ece ÜNÜR Asiye TUNAR

 25. TAŞA YAZILAN ZAFER, ANTALYA İÇKALE SURLARINDAKİ SELÇUKLU FETİHNÂMESİ

  Authors: Serkan KILIÇ

 26. BERGER, P. & HUNTİNGTON, S. (2003). BİR KÜRE BİN BİR KÜRESELLEŞME. (ÇEV.). ORTAÇ, A. İSTANBUL: KİTAP YAYINEVİ

  Authors: Yeliz KARADENİZ

 27. J. J. NORWİCH (2015). ANTİK DÜNYAYI ŞEKİLLENDİREN KENTLER. (ÇEV.). N. ELHÜSEYNİ. İSTANBUL: YAPI KREDİ YAYINLARI

  Authors: Hulya KOKMEN SEYİRCİ