ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Сhet tilini o’rgatishda yangi pedagogik texnologiyalar

Journal: Science and Education (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 745-750

Keywords : pedagogik texnologiya; sun’iy aql; ochiq ma’lumotlar bazasi; ma’lumotlardan foydalanish axloqi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Til o'rgatishdagi imkoniyatlarni aniqlash va ularni yuzaga chiqarishda o'qituvchining bilimi, ijodkorligi, talabalarni o'z faniga nisbatan muhabbatini uyg'ota olishi, talaba bilan hamkorlik munosabatini o'rnatish hozirgi davr talabini taqozo etadi. Qaror chet tillarini o'rgatishni yanada rivojlantirish, xalqaro standartlariga muvofiq umumta'lim maktablari, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar, oliy ta'lim muassasalari uchun chet tillarini yuqori darajada egallagan malakali o'qituvchilarini tayyorlash darajasi va sifatini yuksaltirish choratadbirlarini amalga oshirishni ta'minlash maqsadida qabul qilindi. Shu bilan birga aytish joizki, har bir o'rganilayotgan tilning o'ziga xos qonun-qoidalari, sir-sinoatlari mavjud. Xalqaro standartlarga javob beruvchi yetuk mutaxassis kadr bo'lish uchun o'rganuvchidan tilning eng nozik qatlamlarini nazardan qoldirmaslik talab etiladi.

Last modified: 2022-02-02 03:52:51