ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O‘quvchilarning chizmachilik darslarida bilish faoliyatini PowerPoint va AutoCAD dasturlari orqali faollashtirish

Journal: Science and Education (Vol.3, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 729-734

Keywords : Power Point; AutoCAD; bilish faoliyati; fazoviy tasavvur; geometrik shakl;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada o'quvchilarning chizmachilik darslaridagi bilish faoliyatini rivojlantirishda grafik tasvirlashning o'rni, zamonaviy AKT dasturlari o'quvchilarning fazoviy tasavvurni o'stirishdagi ahamiyati to'g'risida tushunchalar keltirlgan. Shuningdek, maqolada PowerPoint va AutoCAD dasturlari orqali chizmalarni chizishga o'rgatish bo'yicha grafik ko'rsatmalar ham berilgan.

Last modified: 2022-02-02 03:50:10