ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

YUZ-JAG‘ VA BO‘YIN YALLIG‘LANISH KASALLIKLARI ASORATLARI: SEPSIS, SEPTIK SHOK, MEDIASTENIT, YUZ VENALARI TROMBOFLEBITI VA G‘OVAKSIMON BO‘SHLIQ TROMBOZI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 117-122

Keywords : mediastenit; yuz-jag‘; yallig‘lanish; g‘ovaksimon bo‘shliq;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Yuz-jag‘ va bo‘yinda o‘tkir kechayotgan (abssess, flegmona, osteomielit, chipqon, xo‘ppoz) yiringli yallig‘lanish kasalliklari yon atrofdagi to‘qimalarga tarqalishi, organizm zaharlanishi natijasida hayot uchun zarur bo‘lgan a'zo va tizimlarni ishdan chiqarishi mumkin.

Last modified: 2022-03-10 15:07:50