ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences >>

Vol.2, No.1

Publisher: Oriental Renessans LLC

Publishing Date: 2022-01-26

 1. OTA-ONA, MAKTAB VA O‘QITUVCHI HAMKORLIGIDAGI HARAKAT TA’LIMNI QO‘LLAB QUVVATLASHNING SAMARALI USULIDIR

  Authors: Radjabova Xulkar Farmonovna

 2. TARIX FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASHNING AYRIM DOZLARB MASALALARI

  Authors: Narboyeva Sevara Maqsudovna

 3. VATANPARVARLIK – INSONIYLIKNING ENG YUKSAK MEZONI

  Authors: Alautdinov D.A.

 4. XORAZM VILOYATIDA AGRAR SOHANING EKSPORT SALOHIYATINI KENGAYTIRISHDA AYRIM NOANʼANAVIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI VA RIVOJI

  Authors: Sobirov Javoxir Xayrulla Oʻgʻli; Komiljanova Eʼzozxon Umidjon Qizi; Sharifboyeva Hayitjon Ibragim Qizi

 5. B.X. KARMISHEVA TADQIQOTLARIDA SURXON VOHASI YUZ URUG‘LARINING ETNIK TAVSIFI

  Authors: To‘Rayev Sherzod Gulboy O‘G‘Li; Raxmonov Maxammad Xabibullo O‘G‘Li

 6. BOSHLANG’ICH SINFLARDA FORTEPIANO O’RGATISH TEXNOLOGIYASI VA O’QUVCHILARDA MUSIQIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH

  Authors: Xolmatov Sherzod Xushbekovich

 7. STRESS VA STRESSGA CHIDAMLI HATTI-HARAKATLAR PSIXOLOGIYASI

  Authors: Qosimova Nargiza Dilmuratovna; Adhamov Shohjahon; Mahmudov Abrorbek

 8. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE LIVER MORPHOMETRIC PARAMETERS OF WHITE UNBORED RATS IN NORMALITY AND WITH THE ACTION OF 2 DIFFERENT ANTI-INFLAMMATORY PREPARATIONS IN POLYPRAGMASIA

  Authors: Usanov S.S.; Teshaev Sh.J.

 9. MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LIVER OF WHITE NONBORED RATS IN NORMAL

  Authors: Usanov S.S.; Teshaev Sh.J.; Sanoev B.A.

 10. РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ

  Authors: Алимардонов Лазиз

 11. TABIIY CHARMGA ISHLOV BERISHDA EMULSION USUL YORDAMIDA YOG‘LASHNING AHAMIYATI VA TEXNOLOGIYASI

  Authors: Kamolova Zaynura Mehriddin Qizi

 12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ

  Authors: Уразбоева Гулчехра Кучкаровна

 13. SHAHAR JAMOAT TRANSPORTI HARAKAT MUNTAZAMLIGINI BAHOLASH

  Authors: Mo‘Minov To‘Lqin Shoyqulovich; Yo‘Ldoshev Davron Furqat O‘G‘Li

 14. SHAHAR JAMOAT TRANSPORTI HARAKAT REJIMIGA OB-HAVO KO‘RSATKICHLARINING TA’SIRI

  Authors: Yo‘Ldoshev Davron Furqat O‘G‘Li; Abdullayev Botir Inatovich; Mo‘Minov To‘Lqin Shoyqulovich

 15. YUZ-JAG‘ VA BO‘YIN YALLIG‘LANISH KASALLIKLARI ASORATLARI: SEPSIS, SEPTIK SHOK, MEDIASTENIT, YUZ VENALARI TROMBOFLEBITI VA G‘OVAKSIMON BO‘SHLIQ TROMBOZI

  Authors: Mahmudov Jahongirmirzo Komil O‘G‘Li

 16. YUTQIN YONI, QANOTSIMON-JAG‘ VA JAG‘ ORTI SOHALARI ABSSESS VA FLEGMONALARI. INFEKSIYA TARQALISH YO‘LLARI. KLINIKASI. TASHXISLASH. JARROHLIK DAVOLASH USULI

  Authors: Mahmudov Jahongirmirzo Komil O‘G‘Li

 17. РОЛЬ СЕМЬИ В ЖИЗНИ ПОДРОСТКА

  Authors: Адилова Дилором Бахтияровна

 18. VENN GRAFIK USLUBIDAN KIMYO DARSLARIDA FOYDALANISH

  Authors: Safarova Nafisa Sulaymonovna; Gʻafurov Umurbek Ulugʻbekovich; Omonov Xojiqul Tovboyevich

 19. LAZER NURLANISH TA’SIRIDA POLY(L-LACTIC ACID) MATERIALIDAGI KIMYOVIY O’ZGARISHLAR

  Authors: Voxobjonov Ismoil Shuhrat O'G'Li; Po'Latova Nozima Sobitxon Qizi; Obidov Diyorbek Zafar O'G'Li; Umarjonova Gulira'No Murodjon Qizi.

 20. FIREBASE IN REAL-TIME SYSTEMS BASED ON CLIENT SERVER TECHNOLOGY

  Authors: Axmadjonov M.F.; Mirzaraximov M. A.

 21. FIREBASE IN REAL-TIME SYSTEMS BASED ON CLIENT SERVER TECHNOLOGY

  Authors: Axmadjonov M.F.; Mirzaraximov M. A.

 22. MUSIQA MADANIYATI FANINI OʻQITISHDA KOMPYUTER DASTURLARINI QOʻLLASH USULLARI

  Authors: Ibragimov Bobir Mansurovich

 23. SCRATCH TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA TARMOQLANUVCHI DASTURLASH MASALALARINI YECHISH

  Authors: Tursunov Samar Quziyevich; Abdurashidova Sevara Iqboljon Qizi