ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧКИ ПСЕЛ

Journal: Technogenic and Ecological Safety (Vol.2021, No. 10)

Publication Date:

Authors : ; ; ; ;

Page : 45-51

Keywords : поверхневі водні об’єкти; забруднюючі речовини; пости забору; концентрації; р. Псел;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті проведено аналіз змін екологічного стану води річки Псел та визначено можливі причини забруднення. Зміну екологічного стану поверхневого водного джерела проведено шляхом аналізу даних моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів України Державного агентства водних ресурсів України за період 2012–2020 рр. Проаналізовано вміст нормативних показників: поліфосфатів, хлоридів, нітратів та нітритів, амонію та сульфатів. Аналіз проведено за даними контролю забору води з 6 постів у межах річки Псел. В результаті проведеного аналізу встановлено, що подальша зміна екологічного стану поверхневого водного об'єкту у напрямку його покращення потребує розробки та впровадження надійної та ефективної моделі прогнозування його екологічного стану. В подальшому результати дослідження можуть бути використані при розробці та впровадженні надійної та ефективної моделі прогнозування екологічного стану річки Псел.

Last modified: 2022-03-24 19:09:32