ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ОСАДУ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД НА НАВК. СЕРЕДОВИЩЕ ЗА ДОПОМОГОЮ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН

Journal: Technogenic and Ecological Safety (Vol.2021, No. 10)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 70-74

Keywords : техногенна безпека; осади стічних вод; гумінові речовини; вуглелужний реагент; торф; важкі метали; ультразвук; флокулянт;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглядаються питання зниження рівня техногенної небезпеки негативного впливу осаду міських стічних вод на навколишнє середовище шляхом видалення важких металів за допомогою гумінових речовин. Відмічається, що техногенно-екологічна проблема потребує невідкладного рішення шляхом утворення нових ефективних методів обробки (знешкодження та зневоднення) та подальшої утилізації осадів міських стічних вод. Мулові майданчики є джерелом забруднення ґрунту, ґрунтових вод та поверхневих водних об'єктів і повітря. Розроблено новий метод видалення важких металів з осаду міських стічних вод за допомогою гумінових речовин. Встановлено, що гумінові речовини мають сорбційну здатність по відношенню до важких металів. В якості реагенту для видалення важких металів з осаду міських стічних вод запропоновано використовувати продукт обробки бурого вугілля та торфу лугом за допомогою вуглелужного реагенту, що дозволяє знизити концентрацію важких металів до таких концентрацій, щоб використовувати осади в якості добрив у сільському господарстві.

Last modified: 2022-03-24 19:15:03