ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

KASTAMONU-GÖL EĞİTMEN KURSU’NUN 1940 YILI FAALİYETLERİ

Journal: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları/Recent Period Turkish Studies (Vol.11, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 91-117

Keywords : Eğitmen Kursları; Kastamonu; Göl Eğitmen Kursu; Göl Köy Enstitüsü.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Türkiye'de cumhuriyet dönemi eğitim-öğretim seferberliğinin yapıtaşlarından birisi de Eğitmen Kursları'dır. Bu kurslar arasında, Kastamonu'da açılan Göl Eğitmen Kursu gerek ilk kurulan Eğitmen Kurslarından biri olmasından gerekse çalışmaları ve faaliyetleri ile diğer Eğitmen Kursları'na örnek ve model oluşturmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. Bu makalenin amacı, Göl Eğitmen Kursu'nun Köy Enstitüleri'nin açıldığı tarih olan 1940 yılındaki faaliyetlerini ve eğitim-öğretimini değerlendirerek genelde Köy Enstitüleri sistemi, özelde ise Göl Köy Enstitüsü bünyesindeki işleyişini ortaya koyabilmektir. Makalede metot olarak belgesel-tarihsel metot izlenmiş ve bu çerçevede literatür taramasıyla birlikte arşiv çalışması yapılarak Göl Eğitmen Kursu'nun 1940 yılındaki faaliyetlerinin neler olduğu ve nasıl bir işlerlik içerisinde yürütüldüğü ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır.

Last modified: 2022-04-19 22:52:06