ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

MUSIQA MADANIYATI FANINI OʻQITISHDA KOMPYUTER DASTURLARINI QOʻLLASH USULLARI

Journal: Oriental Reniassance: Innovative, educational, natural and social sciences (Vol.2, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 151-157

Keywords : musiqa madaniyati; kompyuter dasturlari; texnologiya; Sibelius; nota muharriri; metodik uslub.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Mazkur maqolada musiqa madaniyati fanini o'qitishda kompyuter dasturlarini qo'llash usullari, ulardan foydalanish ko'nikmalari, qo'llanilish metodikasi va dars samaradorligiga erishish mumkinligi batafsil yoritilingan

Last modified: 2022-04-28 21:18:25