ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ПРИРОДОЗАХИСНОГО ОБЛАДНАННЯ

Journal: Technogenic and Ecological Safety (Vol.2022, No. 11)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 48-54

Keywords : технології захисту навколишнього середовища; забруднюючі речовини; пилогазоочисне обладнання;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті розглянуто питання оптимального вибору ефективного пилогазоочисного обладнання з урахуванням реальних умов середовища і характеристик забруднюючих речовин. Осадження забруднюючих речовин із газових викидів призводить до забруднення ґрунтів і міграції важких металів у підземні і поверхневі води, тому питання оптимального вибору ефективного природозахисного обладнання становить актуальність дослідження. Проблема обґрунтованого вибору оптимального пилогазоочисного обладнання повинна враховувати параметри забруднюючих речовин і умови середовища проведення процесу очищення, що може бути виконано з використанням математичного апарату. У статті за допомогою алгебри висловлень сформульовано поступовість і наслідування роботи алгоритмічної програми розрахунку оптимального пилогазоочисного обладнання на підставі параметрів забруднюючих речовин та умов середовища. Аналіз графу дає змогу отримати швидке алгоритмічне пояснення орієнтованого оптимального вибору певних типів очисного обладнання. На підставі аналізу і візуалізацій ієрархічної будови схеми вибору пилогазоочисного обладнання можна зробити висновок про зручну оцінку ефективності проведення процесу очищення.

Last modified: 2022-06-09 23:37:17