ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Qishloq xo’jaligi ekologiyasi va oziq-ovqat muammosi

Journal: Science and Education (Vol.3, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 63-70

Keywords : o’simlik; ekologik omillar; tuproq; organik moddalar; o’simliklar ekologiyasi; organik moddalar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada muallif tomonidan qishloq xo'jaligi ekologiyasi va oziq-ovqat muammosi va o'simliklar o'sishi va rivojlanishida tashqi muhitning ta'siri bo'yicha fikr mulohazalar yuritilgan.

Last modified: 2022-09-29 14:53:25