ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O’rta Osiyo tabiiy geografik o’lkasidagi cho’llar va ularning geografik xususiyatlari

Journal: Science and Education (Vol.3, No. 9)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 87-92

Keywords : Cho‘l; erg; zona; mo‘tadil; subtropik; qumoq; lyoss; texnogen; voha; gil; taqir; sho‘rxok; harorat; iqlim; qoq; tog‘; adir; soy;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada O‘rta Osiyo tabiiy geografik o‘lkasidagi cho‘llar va ularning o‘ziga xos geografik xususiyatlari to‘g‘risida batafsil ma'lumotlar bayon etilgan.

Last modified: 2022-09-29 14:58:01