ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

CuGa5S8’in Elektronik Davranışı ve Mekaniksel Karakteri

Journal: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science (Vol.17, No. 1)

Publication Date:

Authors : ; ;

Page : 72-81

Keywords : Yarı-iletken; Paramanyetik; ab initio hesaplamaları; Mekaniksel özellikler.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Bu teoriksel çalışmada, F4 ̅3m uzay grubu ve 216 uzay numarası ile yüzey merkezli kübik yapıya sahip olan CuGa5S8 bileşiğinin elektronik davranışı ve mekaniksel özellikleri sunulmaktadır. Yoğunluk fonksiyonel teorisine dayanan (YFT) tüm hesaplamalar, Genelleştirilmiş Gradient Yaklaşımı (GGY) ile gerçekleştirilmiştir. Bu sistemin gözlemlenen elektronik bant yapısından yaklaşık sıfır-bant aralıklı yarıiletken bir davranışa sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, yukarı-spin ve aşağı-spin durumlarındaki yüksek benzerlik bu bileşiğin manyetik doğasının paramanyetik olabileceğine bir işarettir. Bunun yanısıra, zor-zorlanma yöntemi ile elastik sabitler hesaplanmış ve sonra bu elastik sabitler, söz konusu sistemin bazı önemli mekaniksel özelliklerini tahmin etmek için kullanılmıştır.

Last modified: 2022-12-08 18:01:00