ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science >>

Vol.17, No.1

Publisher: Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science

Publishing Date: 2022-05-27

 1. CuGa5S8’in Elektronik Davranışı ve Mekaniksel Karakteri

  Authors: Aytaç Erkişi;Yusuf Özcan

 2. Farklı Tuzluluk Seviyelerinde Aspir’de (Carthamus tinctorius L.) Çimlenme, Antioksidan Enzim Aktiviteleri ve Biyokimyasal Bileşenlerin Değişimi

  Authors: Sercan Önder;Ebru Dayan;Yaşar Karakurt;Muhammet Tonguç

 3. Python Tabanlı Destek Vektörü Regresyon Modeli Kullanılarak Farklı Isıtma Hızlarında Yaşlandırılmış β Titanyum Alaşımının Sürtünme Katsayılarının Değerlendirilmesi

  Authors: Nihal Yumak

 4. Yüksek Doz Hidrojen Peroksit ile Muamele Edilen İnsan Nöroblastoma Hücre Hattında Darbeli Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Glutatyon Miktarına Etkisi

  Authors: Tuğçe Şimşek;Serdar Karakurt;Çiğdem Gökçek-saraç

 5. Phasianus Colchicus'un Yumurta Kabuğu ile Ağır Metal Adsorpsiyonu

  Authors: Deniz Türköz Altuğ;Neslihan Kaya Kınaytürk;Taner Kalaycı;Belgin Tunalı

 6. Koşullu Otoregresif Bayes Model Yaklaşımı ile Türkiye Deprem Verilerinin Mekânsal Analizi

  Authors: Leyla Bakacak Karabenli;Serpil Aktaş

 7. Yüksek Işınlıklı Büyük Hadron Çarpıştırıcısında Uyarılmış Kuarkın Rezonans Üretimi

  Authors: Leyla Aydın;Yusuf Günaydın;Mehmet Şahin

 8. Üçüncü Mertebe Dispersiyon Terimli Beşli-Yedili Doğrusal Olmayan Schrödinger Denklemi

  Authors: İrma Hacınlıyan

 9. Erken Evre Gloktik Larenks Radyoterapisinde Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi ve CyberKnife Tekniklerinin Tedavi Planlarının Karşılaştırması

  Authors: Serdar Alay;Evren Ozan Goksel;Kübra Özkaya Toraman;Murat Okutan;Bayram Demir

 10. Fotovoltaik Piller Kullanılarak Güneş Işınım Şiddetinin Beş Farklı Doğrultuda Ölçülmesi

  Authors: Muhittin Şahan;Ramazan Kaya

 11. Alttaş Sıcaklığına Bağlı Olarak Ultrasonik Sprey Piroliz Yöntemi ile Üretilen CuO İnce Filmlerin İncelenmesi

  Authors: Havva Elif Lapa

 12. Triafulvalen, Pentafulvalen ve Heptafulvalenin Katyon ve Anyon Radikallerinin EPR Aşırı İnce-yapı Yapıları: Bir Teorik Çalışma

  Authors: Fatih Ucun;Sadun Küçük

 13. Hasankeyf’in Noctuidae, Erebidae, Euteliidae ve Nolidae (Lepidoptera, Noctuoidea) Familyalarının Belirlenmesi, Batman, Türkiye

  Authors: Erdem Seven;Abdulaziz Aykal

 14. Abietan İskeletine Sahip Szemaoenoid A Molekülünün Teorik Olarak İncelenmesi

  Authors: Alper Kaya;Akın Azizoğlu

 15. Minkowski 4-Uzayında Null Eğrilerin W-Yönlü Eğrilerinin Karakterizasyonları Üzerine

  Authors: Arfah Arfah

 16. Farklı Hücre Hatlarında Besiyeri ve FBS’in Hücre Proliferasyonu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

  Authors: Murat Ihlamur;Buşra Akgül;Emrah Şefik Abamor

 17. Farklı Antijen Hazırlama Metotları İle Hazırlanan İnsan Meme Kanseri Hücre Lizatlarının Adjuvan Kombinasyonları İle İmmünostimülan/Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi

  Authors: Murat Ihlamur;Hümeyra Başarı;Yağmur Zengin;Emrah Şefik Abamor

 18. Ultrahızlı Optik Darbeler Kullanılarak Azot Molekülünden Yüksek Mertebeli Harmonik Üretimi

  Authors: Muhammed Sayraç

 19. Anlı-Güngör Saçılma Formülü için Case metodu

  Authors: R. Gökhan Türeci;Ahmet Bülbül

 20. Damla Döküm Yöntemi ile Üretilen Perovskit Filmlerin Yaşlanma Süreçlerinin Elektriksel Karakterizasyon Teknikleri ile Belirlenmesi

  Authors: Ayşegül Çoşğun;Gökhan Yılmaz

 21. The Electronic Behavior and Mechanical Characteristics of CuGa5S8

  Authors: Aytaç Erkişi;Yusuf Özcan

 22. Changes in Germination, Antioxidant Enzyme Activities and Biochemical Contents of Safflower (Carthamus tinctorius L.) Under Different Salinity Levels

  Authors: Sercan Önder;Ebru Dayan;Yaşar Karakurt;Muhammet Tonguç

 23. Investigation of Friction Coefficient of β Titanium Alloy Aged At Different Heating Rates Using A Python-Based Support Vector Regression Model

  Authors: Nihal Yumak

 24. Effect of Pulsed Electromagnetic Field Exposure on Glutathione Amount in Human Neuroblastoma Cell Line Treated with High-Dose Hydrogen Peroxide

  Authors: Tuğçe Şimşek;Serdar Karakurt;Çiğdem Gökçek-saraç

 25. Heavy Metal Adsorption with Eggshell of Phasianus Colchicus

  Authors: Deniz Türköz Altuğ;Neslihan Kaya Kınaytürk;Taner Kalaycı;Belgin Tunalı

 26. Spatial Analysis of Turkey Earthquake Data with Conditional Autoregressive Bayesian Model Approach

  Authors: Leyla Bakacak Karabenli;Serpil Aktaş

 27. Resonance Production of the Excited Quark at High Luminosity Large Hadron Collider

  Authors: Leyla Aydın;Yusuf Günaydın;Mehmet Şahin

 28. Quintic-Septic Nonlinear Schrödinger Equation with a Third-Order Dispersion Term

  Authors: İrma Hacınlıyan

 29. Treatment Planning Comparison of Intensity Modulated Arc Therapy and CyberKnife Techniques in Early Stage Glottic Larynx Radiotherapy

  Authors: Serdar Alay;Evren Ozan Goksel;Kübra Özkaya Toraman;Murat Okutan;Bayram Demir

 30. Measurements of Solar Radiation Intensity in Five Different Orientations Using Photovoltaics

  Authors: Muhittin Şahan;Ramazan Kaya

 31. Investigation of CuO Thin Films Produced by Ultrasonic Spray Pyrolysis Method Depending on Substrate Temperature

  Authors: Havva Elif Lapa

 32. EPR Hyperfine Structures of Cation and Anion Radicals of Triafulvalene, Pentafulvalene and Heptafulvalene; A Theoretical Study

  Authors: Fatih Ucun;Sadun Küçük

 33. Determining Noctuidae, Erebidae, Euteliidae and Nolidae (Lepidoptera, Noctuoidea) Families of Hasankeyf in Batman, Turkey

  Authors: Erdem Seven;Abdulaziz Aykal

 34. Design Error and Solution in Dry Powder Inhalers

  Authors: Yalçın Can;Nazım Uçar;Adnan Çalık

 35. Optimization of Nanoparticle Concentration in Anaerobic Digestion by Response Surface Method

  Authors: Halil Şenol;Ayhan Kara;Selçuk Atasoy;Mehtap Erşan

 36. Theoretical Investigation of Szemaoenoid A with Abietane Skeletone

  Authors: Alper Kaya;Akın Azizoğlu

 37. On Characterizations of W-Directional Curves of Null Curves in Minkowski 4-Space

  Authors: Arfah Arfah

 38. Investigation of the Effects of Medium and FBS on Cell Proliferation in Different Cell Lines

  Authors: Murat Ihlamur;Buşra Akgül;Emrah Şefik Abamor

 39. Evaluation Of Immunostimulant/Cytotoxic Activity Of Human Breast Cancer Prepared By Different Antigen Preparation Methods With Adjuvants Combination

  Authors: Murat Ihlamur;Hümeyra Başarı;Yağmur Zengin;Emrah Şefik Abamor

 40. High Harmonic Generation Produced in Molecular Nitrogen using Ultrashort Optical Pulses

  Authors: Muhammed Sayraç

 41. Case’s Method for Anlı-Güngör Scattering Formula

  Authors: R. Gökhan Türeci;Ahmet Bülbül

 42. Determination of Aging Processes of Perovskite Films Produced by Drop Casting Method by Electrical Characterization Techniques

  Authors: Ayşegül Çoşğun;Gökhan Yılmaz