ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

UYGUR KAĞANLIĞI YAZITLARINDA HÂL KATEGORİSİ

Journal: BUGU Journal of Language and Education (Vol.3, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 325-346

Keywords : Uygur Kağanlığı Yazıtları; ek; hâl kategorisi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tarihî araştırmalar dikkate alındığında insanların her dönemde sosyalleşme içinde olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, toplum hâlinde yaşayan insanlar çeşitli gereksinimlerini karşılayabilmek için kültürel, sosyal ve ekonomik ilişki içindedir. İnsanların birbirleriyle olan hareket ve oluş ilişkileri iletişimde bu ilişkileri kurabilecek yeni kavram unsurlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kavram ilişkilerini sağlayan hâl kategorisi ise isim ve isim soylu kavram işaretlerinin üzerine gelir ve onları yüklemin açıklayıcısı yapar. Uygur Kağanlığı Yazıtları'ndan olan Tes, Tariat ve Şine Us Yazıtları'nda da bu ilişkileri sağlayacak dil ögeleri sıkça kullanılmış, kavram ilişkilerine sunduğu katkılarda ise farklılıklar gözlemlenmiştir. İncelenen eserlerde isimlerin hâle göre çekimlerinin 16 farklı şekilde yapıldığı gözlemlenmiştir.

Last modified: 2023-01-06 15:23:10