ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Darajali qatorlar. Darajali qatorlarning yaqinlashish radiusi va sohasi

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 36-56

Keywords : Darajali qatorlar; Abelh teoremasi; Darajali qatorlarning yaqinlashish radiusi va intervali;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Oliy matematikaning qiziqarli mavzularidan biri bo'lgan Darajali qatorlarning yaqinlashish radiusi va sohasi. Koshi-Adamar formulasi, darajali qatorlarning funksional xossalari haqida ma'lumotlar keltirildi hamda quyidagi muammolar xal etildi. Darajali qator tushunchasi. Abel teoremasi. Darajali qatorning yaqinlashish radiusi va yaqinlashish intervali. Bu hоllаrdа qo'yilgаn mаsаlаlаrni yеchishdа quyidа biz o'rgаnаdigаn qаtоrlаr nаzаriyasi kаttа аhаmiyatgа egа.

Last modified: 2023-01-30 01:32:02