ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login
Archived Papers for Journal

Science and Education >>

Vol.4, No.1

Publisher: Open Science LLC

Publishing Date: 2023-01-25

 1. Sonli qatorlar

  Authors: Maxsud Tulqin o'g'li Usmonov

 2. Darajali qatorlar. Darajali qatorlarning yaqinlashish radiusi va sohasi

  Authors: Maxsud Tulqin o'g'li Usmonov

 3. Funksional ketma-ketliklar va qatorlarning tekis yaqinlashishi. Koshi kriteriysi

  Authors: Maxsud Tulqin o'g'li Usmonov

 4. Furye qatori. Funksiyalarni Furye qatoriga yoyish

  Authors: Maxsud Tulqin o'g'li Usmonov

 5. Teylor qatori. Elementar funksiyalarni darajali qatorlarga yoyish

  Authors: Maxsud Tulqin o'g'li Usmonov

 6. Xotirani takomillashuviga ta’sir qiluvchi omillar

  Authors: Muhayyo Otanazarova

 7. Occurence and variation of calcium oxalate crystals in ten different genera of family araceae

  Authors: Maria Ashley Vannesa N. Valenzona

 8. Shepherding nature: The environmental degradation

  Authors: Osias Kit T. Kilag Jayson L. Miñoza Earl Niño B. Ledesma Berhn Vincent C. Dosdos Bob Nathaniel M. Poloyapoy Charmaine Y. Lisao

 9. Yaylov mintaqasining dorivor o’simliklari

  Authors: Maftuna G'ayrat qizi Abdurazzakova

 10. O’zbekiston Respublikasining “Qizil kitobi”ga (2006-2019) kiritilgan ayiqtovondoshlar oilasining solishtirma tahlili

  Authors: Madinaxon Abduxalilova

 11. Jizzax viloyatida rekreatsion hududlarni rivojlantirish

  Authors: Muxitdin Abduxamidovich Aynaqulov

 12. Dalachoy (hypericum) o’simligining dorivorlik xususiyatlari

  Authors: Mohidil Hasanboy qizi Ahmadaliyeva Parizoda Axliddin qizi To'rayeva

 13. Империя расмий амалдорлари ва тафтиш комиссияларининг Туркистони аграр муносабатларига доир фаолияти

  Authors: Абубакир Адилбоевич Бойқобилов

 14. O’zbekiston Respublikasining “Qizil kitobi”ga (2006-2019) kiritilgan g’ovzabondoshlar oilasining solishtirma tahlili

  Authors: Madinaxon Abduxalilova

 15. Kuzgi bug’doy “Krasnadar-99” navining ekish muddatlari va meyyorlarini unib chiqishga ta’siri

  Authors: .Ismayilova Sadoqat Shakir qizi Matyakubova

 16. Tabiiy resurslarni to’gri boshqarish va atrof - muhit muhofazasi

  Authors: Gulsanam Azamatovna Alimova Jahongir Bahron o'g'li Ro'ziboyev

 17. O’zbekiston Respublikasining “Qizil kitobi”ga (2006-2019) kiritilgan burchoqdoshlar oilasining solishtirma tahlili

  Authors: M.A.Abduxalilova P.A.To'rayeva M.X.Ahmadaliyeva

 18. Темир танқислиги камқонлигининг келиб чиқиш сабаблари ва даволашга замонавий ёндошув

  Authors: Феруза Хайдаровна Маматкулова Хусан Исрофилович Ахмедов

 19. Modern trends in the ethnopolitical development of the Republic of Uzbekistan

  Authors: Aziza Baxodirovna Kabilova Sherzod Farxodovich Majidov

 20. Современные аспекты клинико-эпидемиологических особенностей течения клебсиеллеза

  Authors: Гулистон Бурибаевна Мустаева

 21. Shartli-patogen flora tomonidan qo’zg’atiladigan o’tkir ichak infeksiyalarning klinik va epidemiologik xususiyatlari

  Authors: Nargiza Yarmuxamedova Otabek Tirkashev Feruza Matyakubova Nodira Rabbimova

 22. Иммун тромбоцитопеник пурпурани даволашнинг инновацион ва ноанаьнавий усуллари

  Authors: Каттабек Абдиев Феруза Маматкулова Худоёр Шомирзаев

 23. Клинические и эпидемиологические аспекты современного течения шигеллеза у взрослых

  Authors: Феруза Матякубова Нодира Раббимова Отабек Тиркашев Мафтуна Эшкувватова

 24. World epidemics in the history of humanity: on the example of the “black death”

  Authors: Firuza Jura kizi Muxammadieva Sherzod Farxodovich Majidov

 25. Особенности клинического течения современной скарлатины у детей по Самаркандской области (2016- 2020)

  Authors: Наргиза Ярмухамедова Нодира Раббимова Феруза Матякубова Отабек Тиркашев

 26. Mahalliy ishlab chiqarish sanoatining ikkilamchi xomashyolari asosida deemulgator olish

  Authors: Nodir Bozorov Abduraxim Ochilov Marat Qarjawbayev Kamal Uzakbayev

 27. Og’ir neftlarning suv - neftli emulsiyalarini parchalash texnologiyalarini o’rganish bosqichlari

  Authors: Xushnud Ismailov Kamal Uzakbayev Abduraxim Ochilov Aybek Маdrimov

 28. Bir quduq bilan ikki gaz qatlamini alohida ishlatish

  Authors: Nurshod Shonazar o'g'li Normatov Bobirjon Zamirovich Adizov

 29. O’zbekistonda standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirishning tashkil etilishi tahlili

  Authors: Feruza Kamolovna Azimova

 30. Methods of development of electromobile charging power stations in Jizzakh city

  Authors: Utkirjon Rakhmatov

 31. Gаzkоndеnsаt kоnlаrini ishlаtish tizimlаrini lоyihаlаshtirish

  Authors: Anvar Baltayevich Eshmuratov Gulnara Abatbay qizi Kаmаl Ахmеt uli Uzаkbаеv

 32. Metallarning korrozion ko’rsatkichlari tahlili

  Authors: Firuza Solexovna Qurbonova Muxsin Narzullayevich Raxmonov

 33. Neft gaz sanoati chiqindisi - ishlatilgan alkanolaminlarni xususiyatlari

  Authors: A.Maxsumov O.Sh.Madrimova

 34. Mahsuldor qatlamlarni ikkilamchi ochishning shartlari va tavsifi

  Authors: Ernazar Esbosinovich Sanetullayev Kamila Sabirbaevna Allanazarova

 35. Asboblarning o’lchash sharoitlarida noaniqligini aniqlashdagi tahlillar

  Authors: Gulnora Djurayevna Tosheva

 36. Аррали цилиндр юзасидан момиқни ажратиш ҳаволи мосламасини тадқиқ қилиш

  Authors: М.М.Очилов Ш.Ш.Хакимов М.С.Пардаев Ш.Ф.Эшқувватов

 37. Особенности транспортировки вязкой нефти по трубопроводам

  Authors: Айгуль Ахмадовна Ямалетдинова Рустам Наилович Девликамов

 38. Способы извлечения этилмеркаптана из сероорганических соединений в газовом конденсате

  Authors: Шахноза Фахритдиновна Тиллоева

 39. Оценка снижения полноты сбора хлопка-сырца вследствие поперечно-вертикальных случайных колебаний уборочных аппаратов

  Authors: Фахритдин Бахритдинович Уразалиев

 40. Мобильная ветротурбина для сейсмически активных регионов

  Authors: Толибжон Мамасолиевич Сабиржанов

 41. Анализ языков программирования, используемых при визуализации фрактальных 3D структур

  Authors: Шахзода Тохир қизи Шоназарова

 42. Academic performance and grade 9 students experiences on distance education learning modality

  Authors: Jose Allan E. Ronario Jr.

 43. The use of body language in public speaking

  Authors: Osias Kit T. Kilag Glendon M. Quimada Marlon B. Contado Hanelyn E. Macapobre Jason Isaac III A. Rabi Cyd C. Peras

 44. Madaniyatlararo aloqa va ommaviy axborot vositalari

  Authors: Onorxol Choriyevna Amanova Abdilxofiz Abdivaxob o'g'li Karimov

 45. The role of independent education in the formation of a scientific world view

  Authors: R.B.Askarov G.G.Ganiev

 46. Ovozdagi qusurlar va ularni yengish yo’llari, ovoz gigienasi va xonanda tartibi

  Authors: Liza Aximbetova

 47. Табиатга эстетик муносабатни шакллантиришда экологик онг ва маданият таъсирининг тарихий генезиси

  Authors: А.Қ.Айматов

 48. Муҳандислик графикаси фанини ўқитишда интерфаол усуллар ва илғор хорижий тажрибалар

  Authors: Хусниддин Абдухамидович Айнақулов

 49. Ta’limida ixtisoslik fanlarini zamonaviy o’qitishdagi tajribalari tahlili

  Authors: Feruza Kamolovna Azimova

 50. Dars jarayonida yangi ko’rgazmali va tarqatmali materiallardan foydalanish

  Authors: Vazira Muhiddinovna Ulug'murodova

 51. Boshlang’ich sinflarda tenglamalar va ularni yechishni o’rgatish metodikasi

  Authors: Dilafruz Orifovna Xayrullayeva

 52. Teaching a language in mixed-ability groups

  Authors: Farangiz Bahriddin qizi Eshonqulova Nafisa Raimovna Kobilova

 53. Futbolning texnik va taktik tayyorlash jarayoni haqida tushuncha

  Authors: Manzura O'teniyazova Nilufar Saribayeva Qolkanat Abdeshova Aksungul Muratbaeva

 54. Kelajak avlodni kasbga yo’naltirish

  Authors: Umidaxon Hamidova

 55. Bo’lajak muhandislarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning asosiy vazifalari

  Authors: Zebo Davlatovna Hasanova

 56. Bo’lajak muhandislarning shaxsiy va kasbiy salohiyatni ro’yobga chiqarishning psixologik-pedagogik yo’llari

  Authors: Zebo Davlatovna Hasanova

 57. Biologiya fanidan “Test orqali temperamentni aniqlash” laboratoriya darsini tashkil etishda yangicha yondashuv

  Authors: Q.Olimova

 58. Metallmas materiallar va uni o’qitishning zamonaviy usullari

  Authors: Ravshanbek Xasanboyevich Boyboboyev Muxayyoxon Akramjonovna Xudoynazarova Mushtariy Obidjon qizi Abdullayeva

 59. Muhandislik va kompyuter grafikasi fanida pedagogik texnologiyalarni qo‘llash zarurati

  Authors: Abduvaxob Abduvaliyevich Muxitdinov

 60. Chizmachilik va muhandislik grafikasi darslarida kompyuterdan foydalanish metodikasi

  Authors: Abduvali Burxanovich Muxitdinov

 61. “Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili” yurt taraqqiyotining garovi

  Authors: Muxlisaxon Vohidjon qizi Tursunaliyeva

 62. The technology of training future teachers to form a sense of patriotism in the students through folk pedagogy

  Authors: Abdullaeva Dilfuza

 63. Структуры и фундаментальные основы вокальной пении

  Authors: Гани Мухаммадович Худоев

 64. Неизбежность новой методологии музыкальной педагогике

  Authors: Комил Буронович Холиков

 65. Проект построения вокального ансамбля квартет или квинтет в общеобразовательной школе

  Authors: Гани Мухаммадович Худоев

 66. Анализ распределение аккордов Фридерика Шопена

  Authors: Саидий Саид Болта-Зода

 67. Эффекты модуляции и отклонении музыки

  Authors: Саидий Саид Болта-Зода

 68. Теоретическое рассмотрение вероятности совпадения неаккордовых звуков в произведениях

  Authors: Саидий Саид Болта-Зода

 69. Модуляционные эффекты музыкального произведения

  Authors: Саидий Саид Болта-Зода

 70. Взаимное влияние тоники, субдоминанты и доминанты

  Authors: Саидий Саид Болта-Зода

 71. Теория магнитных эффектов других голосов многоголосной музыки

  Authors: Саидий Саид Болта-Зода

 72. Влияние внутри тяготеющих звуков аккорда

  Authors: Саидий Саид Болта-Зода

 73. Особенности эффекта системы тяготения аккордов в музыке

  Authors: Саидий Саид Болта-Зода

 74. Элементы абстрактной и абсолютной звучании музыкального звука

  Authors: Саидий Саид Болта-Зода

 75. Оценка качества педагогического мастерство, в проведения занятий сольфеджио в ВУЗах

  Authors: Саидий Саид Болта-Зода

 76. Развитие творческого воображения участников детского вокально-инструментального ансамбля

  Authors: Гани Мухаммадович Худоев

 77. Развитие вокальных навыков у детей младшего школьного возраста в процессе обучения узбекскому народному пению

  Authors: Гани Мухаммадович Худоев

 78. O’zbekiston milliy terma jamoasi

  Authors: Manzura O'teniyazova Nilufar Saribayeva Aqsungul Muratbaeva

 79. Imkoniyati cheklanganlarning muloqoti

  Authors: Maftuna Pardayeva

 80. Ta’limda innovatsion metodlarning sifatli ta’limdagi tutgan o’rni

  Authors: Gulnora Djurayevna Tosheva

 81. The impact of campus bullying on EEGAFI senior high school students’ academic performance

  Authors: Alan A. Bendanillo Carolene N. Gonzales Andre Mari M. Araña Angel Sherry C. Labasano Angel Abigail S. Tapayan Angel Magdelene V. Mantua Paul Marie L. Gepitulan

 82. Savod o’rgatish davrida o’quvchilarni o’qishga o’rgatish

  Authors: Nazira Otabayevna Nurjonova

 83. Школа будущего - это школа «информационного века»

  Authors: Камар Сеитжанова

 84. Ingliz tili fani va kompyuter dasturlar

  Authors: Nodirbek Anvar o'g'li Maxkamov Anvar Maxkamovich Soatov

 85. The importance of national education in the formation of personal spirituality

  Authors: Adilbek Awezbekov

 86. Hirot miniatyura san’ati maktabining yoshlar ma’naviy tarbiyasidagi o’rni

  Authors: Laylo Rahmatullaevna Usmonova Aminabonu Qamariddinovna Qamariddinzoda

 87. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish

  Authors: Davlat Raxmat o'g'li Xoliqov

 88. Теория “Зона ближайшего развития” Л.С.Выгодского и технология скаффолдинг как основные понятия лингвометодической поддержки

  Authors: Мунаввар Хайдаровна Рашидова

 89. Диний бағрикенглик - ёш авлод тарбиясида юксак ахлоқий фазилат

  Authors: Маржона Даминова Дурдона Журакулова Ҳамида Абдумажидова

 90. Удивительный, оригинальный педагог, академик - Юнус Раджаби

  Authors: Гани Мухаммадович Худоев

 91. Talabalarni ixtiroga jalb etish

  Authors: Bexzod Nematillayevich Gapparov

 92. Таълим олувчиларнинг ижодий фаолиятларини фаоллаштиришнинг аҳамияти

  Authors: Дилафруз Фаттоховна Джалолова Хулкар Ҳамидовна Саидова

 93. Роль русского языка в работе сотрудников органов внутренних дел

  Authors: Амина Олеговна Закирова Индира Рустам қизи Наркулова

 94. Изученность проблемы развития профессиональных коммуникативных компетентностей будущих офицеров

  Authors: Фарход Умирович Умаров

 95. Управление межличностными отношениями в коллективах

  Authors: Абдумажит Парманович Исанов

 96. Проблемы развития логического мышления младших школьников на уроках математики

  Authors: Дилором Махсудовна Курбанова

 97. Алгебраик тенгламалар ва тенгсизликларни декарт координаталар системасидан фойдаланган ҳолда ўқитиш методлари

  Authors: А.Бегматов Н.Рахимов

 98. Особенности формирования гражданского общества в Узбекистане

  Authors: Азиза Нугмановна Махмудова Джамиля Бакиевна Вафаева

 99. English lаnguаge trаining

  Authors: Melsovа Sevinch Ikrom qizi

 100. Особенности формирования и развития гостандартов начального образования

  Authors: Сарвиноз Атаджановна Абдиязова