ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Tabiiy resurslarni to’gri boshqarish va atrof - muhit muhofazasi

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 186-190

Keywords : Ekologiya; atrof - muhit; globallashuv; O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi; kodeks; suv taqchilligi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola xozirgi globallashib borayotgan olamda tabiiy resurslarni saqlash va ulardan oqilona foydalanish haqida ko'rib o'tilgan. Atrof - muhitni muhofaza qilish va asrash borasida xozirda olib borilayotgan ishlar haqida bilib olamiz.

Last modified: 2023-01-30 01:43:39