ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Bir quduq bilan ikki gaz qatlamini alohida ishlatish

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 274-278

Keywords : gazkonlari; gazkondensat konlari; ko’p qatlamli uyumlar; quduqlar to’ri; qatlam; quduq; paker; porshen; lubrikator;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Neft va gaz konlari ko'p qatlamli va bir qatlamli turlarga bo'linadi. Ko'p qatlamli deb, kesimda alohida uyumlari mustaqil o'ringa ega bo'lgan qatlamlar bilan bog'liq, o'zining geologik - fizik xususiyatlari, neftning fizik - kimyoviy xossalari va uyumning o'lchamlari bilan tavsiflanuvchi hamda o'zaro o'tkazmas jinslar qatlamlari bilan ajralgan konlar hisoblanadi.

Last modified: 2023-01-30 01:56:13