ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Asboblarning o’lchash sharoitlarida noaniqligini aniqlashdagi tahlillar

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 318-325

Keywords : texnikaviy tavsiflar; statik noaniqlik; dinamik noaniqlik; datchiklarining nochiziqliligi; kvantlash noaniqligi;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada hozirgi kunda har bir mutaxassis o‘z faoliyat sohasidagi parametrlarni va ularni o‘lchash usullarini, o‘lchash vositalarini, ularning texnikaviy tavsiflarini bilishlari zarur bo'lgan noaniqlik ta'riflari va ayrim yechimlari keltirilgan. Bundan tashqari texnika yo‘nalishidagi mutaxassislar o‘lchanadigan va baholanadigan kattaliklarni nazorat qilish vositalari hamda ularni ishlatish bilan bog‘liq bo‘lgan masalalar haqidagi noaniqliklar haqida ma'lumotlar tahlil qilingan.

Last modified: 2023-01-30 02:01:37