ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Ovozdagi qusurlar va ularni yengish yo’llari, ovoz gigienasi va xonanda tartibi

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 416-421

Keywords : Tovush; o’qituvchi; badiiy asarlar; vokal; ovoz tuzilishi; mashq;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Tovush sifatini ko'zlangan natijada tarbiyalashda ovozni ko'rsata bilish katta ahamiyat kasb etadi. Ko'rgazmali qurollar ko'ra oladigan va sodda bo'lgani uchun ham kerakli kunikmalarni shaxsan topishga majbur etadi. Buning uchun o'qituvchining o'zi yaxshi ovozga ega bo'lishi lozim, o'quvchi esa taqlid qobiliyatiga ega.

Last modified: 2023-01-30 19:40:04