ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Imkoniyati cheklanganlarning muloqoti

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 630-632

Keywords : Surdopsixologiya; Surdopedogogika; daktilologiya; surdopedogogika;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Dunyodagi xalqlar, millatlar, irqlar turlicha bo‘lgani kabi insonlar ham ruhiy va jismoniy jihatdan turlicha bi'lishadi. Lekin biz ongli mavjudod bo‘lganimiz uchun ham doimo bir birimiz bilan muloqotga kirishish yo‘llarini, usullarini izlaymiz. Shunday ekan, hech qachon kar, soqov va shunga o‘xshash nuqsoni bor odamlar ham jamiyatdan ajralib qolmaydi, nehaki ularning ham muloqotga kirishish vositalari, yo‘llari mavjud. Ushbu maqolada anashunday odamlarning muloqoti o‘rganiladi.

Last modified: 2023-01-31 02:34:35