ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Javdar, unining inson hayotidagi ahamiyati va uni yetishtirish texnologiyasi

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 38-41

Keywords : secale; Zakavkaz; yovvoyi tur; secale cereal; genofond; genetic markaz; gemmaroy; arabinoksilan;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada javdar, unining inson hayotidagi ahamiyati, dorivorlik xususiyatlari va uni yetishtirish texnologiyasi, O'zbekistonda javdar yetishtirish usullari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Last modified: 2023-03-08 19:48:13