ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Yurtimizda agrar sohaning tutgan o’rni va uni rivojlantirish

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 102-106

Keywords : agrar soha; qishloq xo‘jaligi; chorvachilik; klaster; dehqon xo‘jaliklari; fitomeliorativ tadbirlar;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada yurtimizda agrar sohaning tutgan o‘rni uning bugungi kunga qadar rivojlanib kelish bosqichlari haqida ma'lumotlar berilgan. Shuningdek agrar sohani isloh qilish haqidagi qonunlar va ularning tahlili, xulosa va takliflar ham keltirilgan.

Last modified: 2023-03-12 22:42:54