ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Kichik deltalarning strukturaviy yaxlitligi va ularning tabiiymeliorativ sharoitini baholashdagi ro’li

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 121-123

Keywords : delta; havza; gidromorf; rel’ef plastikasi; tabiiy-meliorativ; Raushan; kollektor; genezis; tirik qism;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Kichik deltalarning strukturaviy yaxlitligi va ularning tabiiy-meliorativ sharoitni baholashdagi ro'li qanday chora-tadbirlar olib borish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Last modified: 2023-03-12 22:45:46