ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O’zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning istiqbollari

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 164-168

Keywords : ekoturizm; menejer; marketing; qo’riqxona; kurortlar; ekologik barqarorlik; tarixiy-memorial;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada ekoturizmni rivojlantirishni zamonaviy usullari O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlanitirish istiqbollari va ekoturizmni rivojlantirishdan ko'zlangan maqsad haqida tushuncha beradi O'zbekistonda turizm va ekoturizmni tashkil etish va rivojlantirishning muhim omillari.

Last modified: 2023-03-12 22:56:57