ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Amudaryo hozirgi deltasini chap qirg’og’idagi yerlarni tabiiy meliorativ sharoitini baxolash va kartaga olish

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 186-189

Keywords : tabiiy-meliortiv; grunt suvlar; landshaft; relyef plastikasi; tuproqlarning sho’rlanish;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada Xorazm viloyati tuproqlarini unumdorligini oshirish maqsadida qanday chora-tadbirlar olib borish haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Last modified: 2023-03-12 22:59:50