ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Linezolid preparati va uni tuberkulyozning dorilarga turg’un shakllarida qo’llanilishi va samarasi

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 169-176

Keywords : linezolid (Lzd); tuberkulyozni dorilarga turg’un shakllari; anemiya; nevropatiya; trombositopeniya;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Dorilarga chidamli o'pka sili XDR/MDR-TB bemorlarni davolashda oksazolidinon sinfining a'zosi bo'lgan Linezolid (Lzd) antibiotik qo'llanilib, davolash samaradorligini oshirish va nojo'ya ta'sirini organish bo'yicha tadqiqot olib borildi. Tadqiqot “Samarqand Viloyati Ftiziatriya va Pulmonologiya markazi”da 2021-2022 yillar davomida davolangan XDR/MDR-TB bemorlarda o'tkazildi. Tadqiqotga bemorlar ikki guruhga ajratildi. Shundan I-guruhda nafas olish a'zolari silini dorilarga turg'un turlari bo'lib, II-sinov guruhida esa, nafas olish a'zolari silini dorilarga turg'un turlaridan tashqari qo'shimcha boshqa a'zolarda yo'ldosh kasalliklari (anemiyaning turli darajalari, nevropatiyalar, ko'z kasalliklari) bo'lgan bemorlar tashkil etdi.

Last modified: 2023-03-12 22:57:39