ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

O’zbekiston Respublikasining sog’liqni saqlash tizimida hozirgi kunda neyroxirurgiya yutuqlari

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 2)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 190-194

Keywords : aholi; islohot; neyroxirurgiya; tbbiy xizmat; farovon hayot;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqola mamlakatimizda aholi salomatligini muhofaza qilish tibbiy yordamni tashkil takomillashtirish, tbbiyot tizimini yanada yaxshilash, aholiga tibbiy yordam ko'rsatishning sifati va samaradorligini tubdan oshirishni va neyroxirurgiya sohasida olib borilayotgan islohotlar yoritib berilgan.

Last modified: 2023-03-12 23:01:06