ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Oʻzbekistonda avtomobil transportining geografiyasi va rivojlanishi xususiyati

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 544-547

Keywords : transport tizimi; rivojlanish istiqbollari; logistika salohiyati; transport infratuzilmasi; xalqaro yo‘llar; transport tuguni;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Ushbu maqolada iqtisodiyotimizni rivojlantirishda avtomobil transportining geografiyasi va rivojlanishi xususiyati haqida ma'lumotlar berilgan. Mavzuni o‘rganishda tahlil qilish, tarixiylik va kuzatuv metodlaridan foydalanganildi. Shuningdek ushbu maqolada maqola muallifining mavzuga oid olib borgan ilmiy ishlari haqida ham gap boradi.

Last modified: 2023-05-09 20:05:18