ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Uyurmali quvurning gaz isitgichi bilan birgalikda qо’llanilishi

Journal: Science and Education (Vol.4, No. 4)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 548-552

Keywords : tabiiy gaz; namlik; konsentratsiya; shudring nuqtasi; uglevodorod; drossel; detander; shtutser;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Gazni namlik va uglevodorod bo'yicha shudring nuqtasi talablariga yetkazish usullaridan biri bo'lgan past haroratli ajratish usulining qo'llanilishi ushbu maqolada aks ettirilgan. Drossellash jarayonini tashkil etish orqali yuqori qiymatlarga erishish mumkinligi ko'rsatib berilgan.

Last modified: 2023-05-09 20:10:21