ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Poczucie samoskuteczności i satysfakcji z życia młodych Ukraińców w czasie wojny

Journal: Bulletin of Postgraduate education: collection of scientific papers. Series "Social and Behavioral Sciences; Management and Administration" (psychological, economy, public administration). Category «B» (Vol.27, No. 56)

Publication Date:

Authors : ; ; ;

Page : 10-29

Keywords : poczucie samoskuteczności; satysfakcja z życia; młodzi dorośli; wojna; kształcenie dorosłych;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiących część dużego projektu badawczego, poświęconego funkcjonowaniu obywateli Ukrainy w czasie inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Podjęte analizy koncentrują się na grupie młodych dorosłych Ukraińców uczestniczących w procesie kształcenia formalnego. Wojna w znacznym stopniu zmieniła sytuację edukacyjno-zawodową osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy i niejednokrotnie zmusiła do korekty planów związanych z własną karierą. Szczególne znaczenie w tym trudnym okresie nabiera poczucie własnej skuteczności, zwłaszcza wśród osób młodych stanowiących potencjał społeczno-obywatelski państwa. Wojna jako sytuacja traumatyczna w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia autonomicznego funkcjonowania ludzi w wielu obszarach życia, co w efekcie powoduje obniżenie ich poczucia samoskuteczności, które dotyczy przekonania człowieka co do możliwości skutecznego poradzenia sobie w sytuacjach stresujących, niejednoznacznych i nieprzewidywalnych. Ważną kwestią podjętą w niniejszych badaniach jest także poczucie zadowolenia z życia badanych młodych dorosłych. Pozytywne wartościowanie swojego życia należy do ważnych czynników, od których zależy subiektywne odczuwanie dobrostanu przez jednostkę. Poziom satysfakcji z życia przekłada się na gotowość do rozwoju, podejmowania działań ukierunkowanych na realizację własnych planów i zamierzeń. Diagnoza poczucia samoskuteczności i satysfakcji z życia pozwala na opracowanie działań mających na celu rozwój tychże właściwości. W artykule Autorki ukazują związek między poczuciem własnej skuteczności a satysfakcją z życia badanych osób, gdyż zdobyte przez człowieka doświadczenia i ich ocena kształtuje subiektywne poczucie szczęścia

Last modified: 2024-02-21 17:53:14