ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Stavovi i ponašanja mladih vozača u prometu na području Šibensko-kninske županije

Journal: Zbornik Veleučilišta u Rijeci - Journal of the Polytechnic of Rijeka (Vol.11, No. 1)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 313-330

Keywords : cestovni promet; mladi vozači; ponašanje; istraživanje; sigurnost prometa;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Cestovne prometne nesreće jedan su od najčešćih uzroka tjelesnih oštećenja i smrtnosti mladih ljudi. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji 29 % osoba strada u automobilu što čini gotovo trećinu u ukupnom broju smrtno stradalih osoba u cestovnom prometu. Zastupljenost mladih vozača starosti do 24 godine uvelike je viša u odnosu na ostale dobne skupine u statistikama nesreća i stradanja sa smrtnim ishodom. Prema Europskoj komisiji faktor rizika mladih vozača je dva do tri puta veći u odnosu na faktor rizika vozača s većim prometnim iskustvom. Mladi vozači u svojoj životnoj dobi dobrog su zdravstvenog stanja, vole društveni život, skloni su testiranju vlastitih granica, većoj konzumaciji opijata od ostalih dobnih skupina, kršenju pravila te promjenjivom i rizičnom ponašanju. Navedene čimbenike i faktore rizika mladi prenose i u automobil, bilo kao vozači ili putnici, što zajedno s neiskustvom u dinamičnom prometnom okruženju čini mlade vozače najrizičnijom skupinom vozača. U skladu s time, u ovom radu, provedeno je anketno istraživanje sa svrhom stjecanja uvida u stavove i ponašanja u prometu mladih vozača na području Šibensko-kninske županije.

Last modified: 2024-04-24 20:35:26