ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ, ПРИЛЕГЛОЇ ДО МІСЦЬ РОЗТАШУВАННЯ РЕЗЕРВУАРІВ РІДКИХ ВУГЛЕВОДНІВ

Journal: Technogenic and Ecological Safety (Vol.2023, No. 14)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 50-57

Keywords : екологічна безпека; резервуари рідких вуглеводнів; нафтопродукти; екологічно небезпечний об’єкт; легкозаймиста рідина;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

Скупчення легкозаймистих та горючих рідин на відносно невеликій площі резервуарного парку призводить до підвищеної екологічної та пожежної небезпеки таких виробництв. Можливе протікання небезпечної рідини та розгерметизація резервуарів негативно впливає на стан навколишнього природного середовища прилеглої території. Пожежа в резервуарі є однією з найнебезпечніших надзвичайних ситуацій, здатних призвести не лише до значних матеріальних та екологічних збитків, а й до людських жертв. Ситуація ускладняється і економічно обумовленою тенденцією використання резервуарів більшого обсягу, що значно збільшує обсяг горючих рідин на одиницю площі. Це, у свою чергу, підвищує небезпеку поширення пожежі на сусідні резервуари за відсутності своєчасної локалізації та ліквідації вогнища. Актуальним і необхідним є вдосконалення методів дослідження властивостей матеріалів резервуарів рідких вуглеводнів та оцінка впливів зовнішніх факторів природного і техногенного походження на ці екологічно небезпечні об'єкти. В роботі розроблено методику визначення динамічних характеристик оболонкових конструкцій, що виготовлені із сталі, та частково заповнені рідиною (нафтопродуктами). Здійснено числовий аналіз динамічних характеристик для моделі резервуарів для збереження рідких вуглеводнів. Визначено оптимальні параметри оболонкових конструкцій для зменшення їх деформацій під час коливання рідини (на прикладі рідких вуглеводнів). Доведено, що врахування пружності стінок баків приводить до істотного зниження частот коливань в порівнянні з частотами незаповнених оболонок, при цьому найменші частоти заповнених і незаповнених оболонкових конструкцій можуть відповідати різним хвильовим числам. Подовження строку експлуатації резервуарів, збереження їх герметичності і стійкості при різних впливах природного і техногенного походження, попередження витоків, розливів та пожежної небезпеки є необхідним для підвищення рівня екологічної безпеки прилеглих територій.

Last modified: 2024-05-25 20:13:44