ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

ВПЛИВ ОБМІНУ ҐРУНТОВИМИ ВОДАМИ МІЖ ПРИТОКАМИ НА ЕКОЛОГІЧНУ ЯКІСТЬ ВОД ПОВЕРХНЕВИХ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ

Journal: Technogenic and Ecological Safety (Vol.2023, No. 14)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 98-103

Keywords : поверхневі водні об’єкти; екологічна якість води; басейновий принцип управління; ґрунтові води; хлориди; вплив геологічний;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

У статті порушено питання щодо впливу поверхневих водних об'єктів за течією річки Дніпро з урахуванням геологічного впливу однієї річки на іншу. Такі дослідження необхідні для встановлення факторів впливу на склад поверхневих вод річок і визначення стабільності екологічної якості поверхневих водних об'єктів таких, як ліві притоки Дніпра – Десна, Сула, Псел, Ворскла і Самара. Метою дослідження є визначення впливу обміну ґрунтовими водами між притоками на екологічну якість вод поверхневих водних об'єктів у межах суббасейнів Дніпра (річка Десна – суббасейн річки Десна; річки Псел, Сула та Ворскла – суббасейн Середнього Дніпра; річка Самара – суббасейн Нижнього Дніпра) згідно з басейновим принципом управління водними ресурсами. Об'єктом дослідження є вплив поверхневих водних об'єктів на екологічну якість вод з урахуванням наявності ґрунтових вод. Виявлення впливу води розташованих вище приток на нижче за течію на якісні показники водозабору з урахуванням наявності ґрунтових вод, які сполучають між собою різні водні потоки, проведено на прикладі динаміки зміни вмісту хлоридів. Побудовано кореляційні залежності між концентраціями хлоридів у постах спостереження, які знаходяться найближче до Дніпра. Отримані результати підтверджують вплив приток однієї на іншу та доводять, що тенденція такого впливу є стійкою. Для підтвердження отриманих висновків щодо впливу річок за рахунок ґрунтових вод потребує додаткових досліджень – з домішками, які наявні у розглянутих притоках. Отримані результати можуть бути застосовані у подальших дослідженнях під час розробки і впровадженню надійної та ефективної математичної моделі для прогнозування екологічного стану поверхневих водних об'єктів у межах суббасейну

Last modified: 2024-05-25 20:22:35